Pogoji prodaje

Povzetek:

Z uporabo sistema se strinjate z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi tega dokumenta, kar velja tudi kot pogodba med uporabnikom in Entrio.

1 Opis storitve

Entrio.si d.o.o. (v nadaljevanju "Entrio") (v nadaljevanju "Entrio") omogoča in vodi promocijsko prodajo izdelkov / storitev kot posrednik v imenu in za račun organizatorja preko spletne strani www.entrio.si povezanih strani (v nadaljnjem besedilu: "sistem Entrio", "Strani"). Sistem Entrio je namenjen organizatorjem dogodkov, srečanj, praznovanj, konferenc, seminarjev, virtualnih in podobnih dogodkov, da se povežejo z osebami - Kupci - ki preko sistema kupijo pravico do pristopa/sodelovanja na takšnem dogodku. Z druge strani je Entrio sistem namenjen Kupcem, ki želijo kupiti pravice do pristopa na določen dogodek po svojem izboru, in jim je za ta pristop potrebna akreditacija (vstopnica), s katerim se na dan dogodka legitimirajo Organizatorju. Sistem Entrio je tako namenjen Kupcem z nudenjem usluge generiranja in izdaje akreditacij (vstopnic) za pristop na določen dogodek Organizatorja.

Organizator je vsak obiskovalec sistema Entrio, ki je uspešno vpisal svoj izdelek / storitev / dogodek v sistem Entrio s ciljem promoviranja in / ali prodaje omenjenega izdelka / storitve / dogodka. Upoštevajte pa, da mora biti za distribucijo komercialnih vstopnic organizator pravna oseba.
Kupec je vsak obiskovalec sistema Entrio, ki je prišel na spletno stran z namenom obveščanja in / ali nakupa izdelka / storitve, ki je na voljo v sistemu Entrio.
Uporabnik je vsak obiskovalec sistema Entrio, vključno z organizatorji in kupci.

Ta dokument je elektronska pogodba med Entrio in Kupcem s katerim se obe strani strinjata in sprejemata vse pravice, obveznosti in odgovornosti, ki jih vsebuje.

Povzetek:

Za nakup vstopnic, se je potrebno registrirati v sistemu, tako pa lahko do njih tudi kadarkoli dostopate.

2 Registracija uporabniškega profila

Za nakup izdelkov ali storitev, ki so na voljo na sistemu Entrio se od uporabnika zahteva predhodna registracija uporabniškega profila (registracija). Odpiranje uporabniškega profila je bistvenega pomena, le tako bo imel uporabnik lahek in enostaven dostop do svojih opravljenih nakupov in naročil, ter možnost urejanja in spreminjanja svojih nastavitev.

Z registracijo ali z odpiranjem profila, nakupom ali prenosom vstopnic na sistemu Entrio se šteje, da je uporabnik v celoti prebral, razumel in sprejel te pogoje prodaje in splošne pogoje uporabe.

Povzetek:

Pogoji uporabe se lahko spreminjajo, zato vam svetujemo, da jih občasno pregledate.

3 Sprememba pogojev

Entrio si pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, odpravi ali spremeni pogoje prodaje v tem dokumentu. Zato priporočamo, da uporabniki občasno prebirajo informacije v prodajnih pogojih, ki vas obveščajo o teh spremembah. Upoštevajte, da če je bila opravljena sprememba prodajnih pogojev, uporabnik pa še naprej uporablja sistem Entrio, se to razume kot, da je nove pogoje v celoti prebral, razumel in sprejel.

Povzetek:

Entrio je posrednik pri prodaji vstopnic in drugih izdelkov / storitev za organizatorje in promotorje dogodkov.

4 Nakup storitve organizatorja in izdajanje in generiranje akreditacije/vstopnice

Entrio je posrednik pri prodaji vstopnic in drugih izdelkov / storitev za organizatorje in promotorje dogodkov. Vstopnica, kupljena na sistemu Entrio, se izda za ime kupca ali ime, ki ga kupec določi in je last organizatorja ter je dokazilo o nakupu določenega izdelka ali storitve.

Entrio ni lastnik niti lastnik proizvoda niti ponudnik storitev ali organizator dogodka, katere so promocijsko ponujene preko Strani/Sistema Entrio. Sistem Entrio predstavlja izključno elektronsko platformo za omogočanje nakupa izdelka/storitve/dogodka Organizatorja, ki se promocijsko nudi preko Strani/Sistema Entrio, ter istočasno Entrio preko Sistema Entrio nudi Kupcem storitev izdaje vstopnice t. akrediatcije, ki se v pravilu koristi za dokazilo pravice prisostvovanja storitvi/izdelku/dogodku Organizatorja na dan dogodka.

Navedeni pogoji z opisom dogodkov, ki jih Organizator ponuja preko sistema Entrio, predstavljajo ponudbo za sklenitev pogodbe, ki jo Kupec sprejme z nakupom storitve preko sistema Entrio, za katero Entrio ne odgovarja, vse pogoje pa določa izključno organizator. Kupec torej s sprejemom ponudbe Oorganizatorja, navedene v sistemu Entrio, vstopi v pravni posel z Oganizatorjem, Kupec pa je v tem pravnem razmerju stranka.

Hkrati naročnik z Entrio kot ponudnikom storitve sklene pravno pogodbo za uporabo sistema Entrio za namene generiranja in izdaje vstopnice, to je akreditacije za pristop na dogodek, vse v skladu z Splošnimi pogoji. Cene storitev so izražene v evrih.

Za storitev generiranja in izdaje vstopnice/akreditacije Entrio zaračuna pristojbino. Navedena pristojbina je nepovratni znesek enkratnega nadomestila za stroške, ki jih ima Entrio z izdajo vstopnice/akreditacije, vključno s storitvijo elektronske obdelave, generiranja, izdaje in prodaje vstopnice/akreditacije. Za prejeta sredstva bo Entrio stranki izdal račun, ki bo dostavljen na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla ob odprtju uporabniškega računa v sistemu Entrio.

Povzetek:

Plačate lahko s katerokoli kartico.

5 Plačilo

Podjetje Entrio kupcem omogoča nakup z bančnimi karticami. Storitev in obdelavo plačil izvaja sistem WSPay, ki ga je pooblastil Entrio.

Glede na nastavitve dogodka je plačilo izdelkov / storitev v sistemu Entrio mogoče z naslednjimi karticami:

  • MasterCard®
  • Maestro®
  • Visa (in Visa Electron)

Poleg bančnih kartic lahko vstopnice kupite tudi z bančnim nakazilom, odvisno od nastavitev dogodka neposredno na račun Entria, v skladu z navodili na strani za plačilo.

Bančno plačilo je samodejno onemogočeno 96 ure pred začetkom dogodka, da lahko Entrio plačilo pravi čas evidentira in pošlje vstopnice.

V primeru bančnega plačila, bodo vse rezervacije in vstopnice, za katere nismo prejeli plačila znotraj 72 ur od trenutka rezervacije, nepovratno preklicane.

Povzetek:

Vstopnice vam bomo poslali na e-poštni naslov, ki ste ga uporabili pri registraciji.

6 Dostop do vstopnic

Po uspešnem nakupu bodo Entrio vstopnice uporabnikom na voljo v digitalni obliki na njihovem uporabniškem profilu v sistemu Entrio in poslane na njihov e-poštni naslov. Odvisno od možnosti, ki jih ponuja organizator in izbire kupca, se lahko vstopnice pošljejo tudi na druge načine, kot npr. dostava po pošti.

Povzetek:

Vstopnico vedno hranite na varnem. Na vhodu vstopnico pripravite da jo pokažete. Entrio si prizadeva maksimalno poenostaviti postopek preverjanja vstopnic na vhodu, končna odločitev pa je na strani organizatorja zato Entrio ne more vedno vplivati na proces preverjanja vstopnic.
Koriščenje vstopnic

7 Uporaba vstopnic

Kupec je dolžan hraniti kupljene vstopnice Entrio, njihove serijske številke in črtne kode ter jih ne sme posredovati tretjim osebam. Za ukradene, izgubljene, uničene ali kopirane vstopnice ni odgovoren niti Entrio niti organizator. Kupec se mora zavedati, da če nekdo ukrade vstopnico, njeno serijsko številko ali črtno kodo, organizator v nekaterih primerih ne more vedeti, da je bila ta vstopnica ukradena in zato ima prva oseba, ki vstopa v prireditev s to vstopnico, svojo serijsko številko ali črtno kodo, možnost izkoristiti vstopnico, vsi za tem pa ne.

Pri vstopu na dogodek lahko organizator preveri veljavnost vstopnice na enega od sledečih načinov:

  • S preverjanjem osebnega dokumenta stranke
  • Vizualni pregled tiskanih vstopnic Entrio
  • Preverjanje vstopnic Entrio na mobilnem telefonu kupca
  • S posebnim bralnikom preveri vstopno kodo (črtno kodo, QR kodo itd.)

Reprodukcija, prodaja ali trgovanje z vstopnicami je strogo prepovedano, razen če ni izrecno navedeno drugače.

Vsak poskus uporabe vstopnic, ki niso v skladu s temi pogoji in pogoji, bo dekativiral vstopnico.

Povzetek:

Vračilo denarja je možno samo v primeru odpovedi dogodka, spremembe njegovega datuma ali v primeru pomembne spremembe programa, kot so ključni izvajalci.
Vračila niso možna iz osebnih razlogov.

8 Vračilo denarja in pritožbe

Entrio ne organizira dogodkov in ne more vplivati na njihovo organizacijo. Zaradi tega Entrio ni odgovoren za kakršna koli vračila, temveč je to naloga organizatorja. Entrio bo vseeno storil vse, da bo zagotovil vračilo v primeru spremembe datuma, odpovedi dogodkov ali bistvenih sprememb programa, ali ključnih izvajalcev. Podjetju Entrio ni treba obvestiti kupcev o vseh spremembah, ki so se zgodile, kot so sprememba datuma ali odpoved dogodka.

Vračilo denarja je mogoče izključno v primeru odpovedi dogodka, spremembe njegovega datuma ali v primeru pomembnih sprememb v programu kot so ključni izvajalci. Vračilo denarja ni mogoče v primeru osebnih težav, kot so bolezen, poslovne obveznosti, sprememba mnenja ali podobno.

V skladu s čl. 79. st. 12. Zakon o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe na daljavo (vračilo denarja), saj je predmet naročila opravljanje storitev prostega časa, v točno določenem obdobju.

V primeru nastalih stroškov ob vračilu denarja, kot so stroški dostave, transakcijski stroški ali zunanji stroški naročnika, ki se nanašajo na potne stroške, prenočitve itd., le ti ne bodo povrnjeni kupcu, s čemer se kupec strinja in soglaša, da jih ne bo zahteval od podjetja Entrio.

Pristojbina za izdajo vstopnic, ki jo zaračuna Entrio, je nepovratna, tudi v primeru odpovedi dogodka, saj je storitev priprave in izdaje vstopnic s strani Entria v celoti zagotovljena tudi v primeru odpovedi dogodka, za kar Entrio v nobenem primeru ne more biti odgovoren. S strinjanjem s temi pogojev Kupec potrjuje, da je to razumel in, da v primeru odpovedi dogodka ali odpovedi pogodbe z organizatorjem iz kakršnegakoli drugega pravnega razloga, ne bo mogel dobiti povračila pristojbine za izdajo vstopnic.

Ko se vračilo za odpovedan dogodek izvede, bo Entrio, odvisno od tega, kako je bil opravljen nakup / plačilo, znesek cene vstopnice, zmanjšane za s tem povezane stroške (dostava, transakcija, storitev itd.), vrnil stranki na kreditno kartico ali bančni račun, ali na prodajnem mestu, na katerem je bila vstopnica kupljena. Če se dogodek ni zgodil, oziroma če ni prejel plačanega izdelka / storitve, mora kupec v sedmih (7) dneh od pričakovanega pričetka dogodka, dostave izdelkov / storitev o tem obvestiti podjetje Entrio.. Če kupec v predpisanem roku ne obvesti podjetja Entrio, se šteje, da je zadovoljen s plačanim izdelkom / storitvijo ali da dogodek poteka in izgubi pravico do vračila.

V skladu z 10. členom Zakona o varstvu potrošnikov lahko uporabnik pisno pritožbo pošlje na naslednji elektronski naslov: [email protected] ali preko pošte na naslov: Entrio.si d.o.o., Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija. V pritožbi mora navesti svoje ime, priimek in e-poštni naslov ali poštni naslov. Odgovor se pošlje pisno najpozneje v 15 dneh od datuma prejema pritožbe.