Pogoji poslovanja

Povzetek:

Z uporabo sistema se strinjate z vsemi pravicami, obveznostmi in odgovornostmi tega dokumenta, kar velja tudi kot pogodba med uporabnikom in Entrio.

1 Splošni pogoji poslovanja z Organizatorjem

Z ustvarjanjem dogodkov v sistemu Entrio organizator izjavlja, da razume in sprejema Entrio splošne pogoje uporabe, Entrio pogoje za organizatorja in tudi Izjavo o zaščiti podatkov.

Podjetje Entrio v imenu organizatorja prodaja vstopnice tretjim osebam za dogodke, ki so vneseni v sistem Entria, za katerega ima organizator pravico prodajati vstopnice.

Organizator mora biti ustrezno registrirana pravna oseba (podjetje, društvo ipd.), da lahko prodaja vstopnice preko sistema Entrio.

Fizičnim oseba je prodaja vstopnic preko sistema Entrio prepovedana, prihodek od prodaje vstopnic ni mogoče izplačati na račun fizične osebe.

V primeru lažnega predstavljanja uporabnika, ki je dogodek ustvaril v sistemu Entrio, v primeru vnosa napačnih podatkov o podjetju Organizatorju oz. v primeru, da uporabnik ni pooblaščen za zastopanje podjetja Organizatorja - bo Entrio storniral vse morebitno prodane vstopnice in kupcem vstopnic vrnil denar.

Za vnešene podatke v sistem Entrio odgovarja organizator. Z vnosom v sistem Entrio postane organizator lastnik dogodka in izdajatelj vstopnic za dogodek vpisan v sistem Entrio.

Organizator se zavezuje, da bo pogodbeni izdelek/storitev dostavil na najboljši možni način, pri čemer bo spoštoval standarde kakovosti v enaki ali večji meri, kot jih uporablja pri rednem poslovanju s Kupci.

Organizator odgovarja za vse nastale zahtevke, odgovornosti in stroške Kupca ter za morebitna nadomestila zaradi zahtevane vrednosti neizkoriščene vstopnice Entrio, ki izhajajo iz odgovornosti Organizatorja.

Organizator je izključno odgovoren za morebitne težave v zvezi z dostavo ali pomanjkljivostjo izdelkov/storitev, ki jih ponuja Organizator.

Organizator odgovarja za vse obveznosti v zvezi s končno ceno vstopnice.

Organizator je odgovoren za program prireditve in nosi odgovornost za pogoje in pravila obnašanja na prireditveni lokaciji ter morebitne poškodbe, bolezni, škodo, ki so v celoti ali delno povzročena z delom Organizatorja.

Povzetek:

Koliko stane prodaja vstopnic prek Entria in kdaj boste dobili denar?

2 Entrio provizija in izplačilo prihodka Organizatorju

Če ni drugače dogovorjeno, bo Entrio organizatorju zaračunal posredniško provizijo v višini:

 • 8.5% + 0.00 EUR - za vstopnice dražje od 7.10 EUR
 • 0% + 0.60 EUR - za vstopnice po ceni 7.10 EUR ali cenejše.

Navedeni zneski provizije se izračunajo na bruto, ceno vstopnice, in zato se končni znesek provizije poveča za 22% DDV.

Entrio končnim kupcem vstopnic zaračuna pristojbino za izdajo vstopnic v višini 1,00 EUR (z DDV) za vstopnico.

Navedeni znesek je v bruto znesku (z DDV) in se zaračunajo končnemu kupcu za posamezen prodajni kanal (internet, prodajna mesta ipd.) in za posamezen način plačila (gotovina, kartice, bančno plačilo ipd.). ).

Pri kreiranju dogodka preko sistema Entrio ima Organizator možnost prevzema provizije, kar pomeni, da končni kupec plača samo ceno vstopnice, skupni strošek organizatorja pa je poleg posredniške provizije še povečan za pristojbino za izdajo vstopnice, v višini 0.82 EUR + DDV za vsako plačano komercialno vstopnico s ceno.

Provizija za izdajo vstopnice se ne obračunava za brezplačne vstopnice, vstopnice s 100% popustom ali druge vstopnice, ki jih kupec ni plačal.

Entrio se zavezuje, da bo organizatorju izplačal dobiček od prodanih vstopnic, zmanjšan za posredniško provizijo in druge s tem povezane stroške, v desetih (10) delovnih dneh od zaključka dogodka, razen če ni dogovorjen drug rok. Plačilo bo izvedeno pod pogojem, da je dogodek pravilno organiziran, na račun in po podatkih, ki jih je organizator vnesel v sistem Entrio ob organizaciji dogodka.

Z nakazilom denarja na račun organizatorja se šteje, da je Entrio uspešno izpolnil svoj del pogodbe.

Povzetek:

Ni se še zgodilo ampak imej v mislih...

3 Vračilo transkacij od druge banke

Organizator se zaveda tveganja plačevanja z določenimi načini plačila (debetne in kreditne kartice) in, da lahko banke umaknejo ali prekličejo plačilo.

Organizator nosi to tveganje popolnoma sam. Če banka zavrne plačilo zatem, ko je Entrio organizatorju izplačal denar se znesek zavrnitve plačila zaračuna organizatorju.

Povzetek:

Kaj storiti, če pride do odpovedi dogodka?

4 Odpoved, sprememba termina ali bistvenih sprememba v programu dogodka

Organizator se zavezuje, da bo Entrio nemudoma pisno (po e-pošti) obvestil o morebitni grožnji, o dokončni odpovedi dogodka ali o drugih situacijah, v katerih bi bilo potrebno povračilo denarja kupcem.

V primeru odpovedi dogodka, bistvenih sprememb programa ali lokacije, spremembe datuma in/ali ure dogodka ali podobnih bistvenih sprememb v zvezi s samim dogodkom, ki bi lahko povzročila obveznost vračila denarja strankam (v nadaljevanju v nadaljevanju »odpoved dogodka«), organizator prevzema zakonsko obveznost in odgovornost povrniti celotno ceno vplačane vstopnice končnim kupcem.

V primeru, da Entrio predhodno ni izplačal dohodka od prodaje vstopnic organizatorju, bo vračilo izvršil neposredno Entrio po nalogu organizatorja in v imenu organizatorja. Za vse vstopnice, kupljene preko sistema Entrio, za katere je Entrio Organizatorju že izplačal dogovorjeni znesek, bo vračilo izvedeno na način, da Organizator nakaže celoten znesek prodanih vstopnic na Entrio TRR najkasneje v roku 7 dni od trenutka najave odpovedi/spremembe ali same odpovedi.

V primeru odpovedi dogodka Entrio ne more biti odgovoren do Obiskovalcev in/ali tretjih oseb za škodo in/ali morebitne tožbe.

V primeru indicev, da je ogroženo poslovanje organizatorja (kot so prezadolženost, plačilna nesposobnost, blokada bančnega računa ipd.) ali če obstaja utemeljen sum, da dogodka ne bo, si Entrio pridržuje pravico do začasne blokade prodaje vstopnic in vseh izplačila organizatorju. Če se naknadno ugotovi, da se je dogodek vseeno zgodil, bo Entrio Organizatorju pravilno plačal prodajni znesek v skladu z dogovorjenimi pogoji.

Za vstopnice, za katere je Entrio strankam vrnil denar zaradi odpovedi, spremembe datuma dogodka ali na izrecno željo organizatorja - bo Entrio organizatorju zaračunal le dogovorjeno prodajno provizijo.

Entrio bo vračilo kupcem zagotovil sam na lastne stroške oz. Organizatorju ne bo zaračunal dodatne storitve poleg dogovorjene prodajne provizije.

Povzetek

Evropska splošna deklaracija o človekovih pravicah (GDPR)

5. Evropska splošna deklaracija o človekovih pravicah (GDPR)

Organizator je kot izvršitelj uporabe in obdelave osebnih podatkov, odgovoren za obdelavo osebnih podatkov, ki ga Entrio posreduje kot upravljavec za obdelavo osebnih podatkov, in je kot tak podvržen določbam člena 28. Od splošne uredbe EU 2016/679 o varstvu osebnih podatkov.

Organizator se še posebej zavzema za naslednje:
 • Organizator se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, ki jih sistem Entrio posreduje kot podatkovni procesor, ravnal odgovorno, skrbno in izključno v skladu z evropskim splošnim aktom o varstvu podatkov (GDPR).
 • Organizator se zavezuje, da bo zbiral le dodatne informacije o strankah, ki se lahko obdelujejo v obsegu, ki je potreben za izvedbo namena (nakup vstopnic) - in vse, kar je povezano ali se lahko poveže z njim - velikost, naslov ali območje prebivanja, spol, prehrambne preference in podobno.
 • Če so zbrane posebne kategorije podatkov, jih je treba zbirati prostovoljno in z izrecnimi uporabniškimi pravicami in dovoljenjem za posebne kategorije.
 • Organizator ne bo nikoli uporabil sistema prodajnih vstopnic za otroke do 16. leta starosti. Otrokom, mlajšim od 16 let, je strogo prepovedano uporabljati sistem Entrio.
 • Če želi organizator zbrati e-poštne naslove strank za poznejše trženje, na primer pošiljanje novic. Organizator je dolžan od kupca v ta namen dobiti izrecno pooblastilo za e-pošto. Dovoljenje se lahko doda v nakupni postopek z uporabo poljubnega polja "potrditveno polje", ki se na primer imenuje, "Želim prejemati elektronsko glasilo iz organizatorja z najnovejšimi dogodki" .
  Otrokom, mlajšim od 16 let, je strogo prepovedano uporabljati sistem Entrio.
 • Za uskladitev z GDPR je zaželeno, da je organizator na internetu objavil svojo Izjavo o varstvu podatkov, ki se lahko nato vključi v dogodek Entrio kot dodatno polje vrste "Checkbox", ki se imenuje, na primer, "Strinjam se z Organizatorjevo izjavo o varstvu podatkov in jo sprejemam."
 • Za obdelavo informacij, ki jih organizator dogodka zahteva za organizacijo, je on edini odgovoren.
 • Neupoštevanje pogodbe ali tega pravilnika pomeni obveznost prijave kršitve osebnih podatkov, na Nacionalni regulativni organ (AZOP) s strani Entria.