9/12/2022 Massive Winter Wonderland

9/12/2022 Massive Winter Wonderland

ŠTUK, Maribor

Ulaznice / usluge / proizvodi Cijena Količina
Tickets TIER 1

Naknada za izdavanje ulaznice: 1.00 EUR po ulaznici

7.00 EUR
Osnovica: 0.00 EUR
Popust: 0.00 EUR
Ulaznice: 0.00 EUR
x Naknada : 0.00 EUR
Ukupno:
0.00 EUR
Osnovica: 0.00 EUR
Popust: 0.00 EUR
Ulaznice: 0.00 EUR
x Naknada : 0.00 EUR
Ukupno: 0.00 EUR

Načini plaćanja:

O događaju

Kupi karte odn. ulaznice za 9/12/2022 Massive Winter Wonderland, 09.12.2022. u ŠTUK, Maribor

Massive Winter Wonderland - Štuk Maribor 9/12/2022